Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Networth Marketing = Net Worth -Το Δικτυακό Μάρκετινγκ και το Εισόδημα του Περιουσιακού ΣτοιχείουBy Richard Brooke
networth
Αν θα μπορούσε να υπάρξει  ένα μονοπάτι διαθέσιμο για τον καθένα, με όποιο υπόβαθρο αυτός έχει, από οποιαδήποτε καριέρα και κάθε σύνολο περιστάσεων κι αν προέρχεται  ώστε να κερδίσει την δική του οικονομική ανεξαρτησία και οικονομική ελευθερία, αυτό είναι το Δικτυακό Μάρκετινγκ.”
- Richard Brooke


Τα δυναμικά πλεονεκτήματα ενός τρόπου ζωής του Δικτυακού Μάρκετινγκ είναι πολλά:
  • Η συχνή και πλούσια αναγνώριση
  • Τα ταξίδια για εκπαίδευση και διασκέδαση
  • Ένα διεθνές κατάλογο διευθύνσεων με πάρα πολλές επαφές που θέλεις να γίνετε φίλοι
  • Μαθαίνεις ενώ κερδίζεις
  • Είσαι σε μια επιχείριση για εσένα ειτιτέλους , αλλά όχι μόνος σου
  • Ο παράγοντας franchise
  • Οι σχέσεις  mentoring και coaching
  • Οι δρόμοι προσωπικής ανάπτυξης,κλπ
Ενώ όλα  αυτά είναι εξαιρετικά πλεονεκτήματα , δύο από αυτά όπως πολλοί πιστεύουμε είναι αποκλειστικά πλεονεκτήματα που βρίσκονται στο κτίσιμο της δικής σου Αυτοκρατορίας Δικτυακού Μάρκετινγκ.
Το κτίσιμο περιουσίας μέσω εισοδήματος δικαιωμάτων των περιουσιακών στοιχείων.
Το να κερδίζεις $5,000 τον μήνα τώρα,και $10,000 τον μήνα σε καθαρή αξία την ίδια στιγμή.
Ας δούμε πρώτα τι είναι Εισόδημα Δικαιωμάτων Περιουσιακών Στοιχείων
Εσύ κι εγώ μπορούμε να κερδίζουμε εισόδημα με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ακόμη και όχι σε προχωρημένο βαθμό , μπορούμε να κερδίζουμε μεγάλο εισόδημα- από  $20,000 έως $100,000 τον μήνα– μέσω πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών προσπαθειών ή προσπαθειών πωλήσεων  .Ωστόσο υπάρχουν λίγες- αν είναι περισσότερες  της μιας- ευκαιρίες εισοδήματος που μας επιτρέπουν  να κτίσουμε μια καθαρή θέση /εισόδημα περιουσιακών στοιχείων , και την καθαρή αξία που το συνοδεύει , χρησιμοποιώντας κυρίως τα ίδια κεφάλαια του ιδρώτα μας.

Ας ορίσουμε όμως πρώτα τι είναι το εισόδημα περιουσιακών στοιχείων:
Εισόδημα Περιουσιακών Στοιχείων είναι εισόδημα που κερδίζεις ασχέτως της καθημερινής σου ανάμιξης στη δημιουργία του. Θεώρησε το ως Παθητικό Εισόδημα ή Εισόδημα από Δικαιώματα.
Επενδύεις ή οικοδομείς ή εφεύρεις ή δημιουργείς κάτι το οποίο έχει αρκετή αξία και διάρκεια και το οποίο σου φέρει ουσιαστικά εισόδημα για πάντα.
Η ακίνητη περιουσία είναι ένα παράδειγμα Εισοδήματος Περιουσιακών Στοιχείων .Επενδύεις το εισόδημα που απέκτησες με κόπο σε μια περιουσία, είτε όλα σε μετρητά είτε και με χρηματοδότηση Κερδίζεις τη διαφορά μεταξύ του ενοικίου αφαιρώντας από αυτό το δάνειο και τα άλλα σχετικά έξοδα .Και έτσι η καθαρή ταμειακή ροή σου είναι περιουσιακό στοιχείο εισοδήματος..
Ένα άλλο σύνηθες παράδειγμα είναι αυτό της επένδυσης σε μετοχές. Με τον καιρό επενδύεις  σε μετοχές(ομόλογα, μετοχές,κλπ). Το είδος δηλαδή που πληρώνει μερίσματα ή τόκους. Αυτό το εισόδημα  είναι επαναλαμβανόμενο Είναι το είδος του εισοδήματος  που εσύ  κατέχεις τους τίτλους και συνεχίζεις να κερδίζεις για πάντα το εισόδημα.
και τα δυο αυτά παραδείγματα  περιλαμβάνουν επενδυτικό κίνδυνο. Συχνά οι μετοχές κάνουν βουτιά Επίσης συγκεκριμένες  αγορές ακινήτων υποβαθμίζονται ή οι ένοικοι καταστρέφουν συστηματικά τα ακίνητα.
Όμως η ΑΞΙΑ,η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, η ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του περιουσιακού στοιχείου  είναι κάτι που μπορείς να υπολογίσεις.  
Μπορείς να το απεικονίσεις στην οικονομική  σου κατάσταση.
Οι μετοχές είναι εύκολο να αποτιμηθούν στο λεπτό ανάλογα με το είδος της αγοράς. Το ίδιο και με την ακίνητη περιουσία. Ένας εύκολος υπολογισμός που  μπορείτε να κάνετε για την αξία μια ακίνητης περιουσίας είναι 10 με 20 η καθαρή ετήσια αξία της  του καθαρού εισοδήματος που αποφέρει. ‘Έτσι αν ένα ενοικιαζόμενο  σπίτι αποφέρει κέρδος $15,000  τον χρόνο έχει αξία $150,000 με  $300,000 . Όμως όταν φτάνουμε στην ενοικίαση, υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο μιλάμε για φθίνουσα απόδοση. Για παράδειγμα ένα σπίτι  $500,000 συνήθως δεν θα κερδίζει διπλάσιο ενοίκιο από ένα σπίτι αξίας $250,000).
Ένα εκατομμύριο δολάρια σε μετοχές θα μπορούσε να κερδίζει για λογαριασμό σου περίπου $100,000 τον χρόνο μακροχρόνια,δεδομένης βεβαίως μια μεγάλης διαφοροποίησης.Το θέμα είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αξία η οποία μπορεί να υπολογιστεί με βάση  το εισόδημα.
Και το εισόδημα είναι η αξία.
Καθαρό Εισόδημα Περιουσιακών Στοιχείων
Ένα Καθαρό Εισόδημα Περιουσιακών Στοιχείων στο Δικτυακό Μάρκετινγκ έχει παρόμοια αξία. Αν και μπορεί να μην είστε ικανός να το πουλήσετε για αυτή την αξία σε μετρητά,διατηρεί την αξία του,επειδή η αξία του είναι το εισόδημα. Ένας λόγος για τον οποίο ένας επενδυτής θα αγόραζε το σπίτι σου είναι το εισόδημα που αυτό αποφέρει. Όταν πουλάς τις μετοχές σου, ο αγοραστής.  εν μέρει τις αγοράζει για το εισόδημα τους. Δηλαδή το εισόδημα που παράγει ένα περιουσιακό στοιχείο είναι εκείνο που του δημιουργεί την αξία εκτίμηση του είναι επίσης ένας παράγοντας..
Για λόγους σαφήνειας,ο ορισμός του καθαρού επαναλαμβανόμενου -ή αυτού που εμένα μου αρέσει να αποκαλώ, καθαρόπαθητικό-   είναι το εισόδημα του Δικτυακού Μάρκετινγκ που κερδίζεις με τις ακόλουθες συνθήκες:
1. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια δουλειά για να το κερδίσεις
Μπορεί να ξοδεύεις ένα μικρό μέρος του σε προϊόντα ή/και αμοιβές για να το κερδίζεις. Μπορεί να πρέπει να εμφανίζεσαι σε περιστασιακές συναντήσεις ή τηλεδιασκέψεις,αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια επιπλέον δουλειά.
2. Μπορείς να υπολογίζεις πως το εισόδημα σoυ θα παραμένει σταθερό (τουλάχιστον) απεριόριστα. .
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να δεις κάποιες άλλες περιστάσεις εκτός αυτών που ο Θεός θα αποφασίσει, τρομοκρατικές ενέργειες ή τυφλές οικονομικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά στην Επιχείρηση σου Δικτυακού Μάρκετινγκ. Και εσύ, δεν είσαι ο καλύτερος κριτής αυτών των πραγμάτων καθώς είσαι επηρεασμένος και  πιστεύεις πραγματικά στην αξία των προϊόντων σου να αλλάξουν τον κόσμο. Η αυλή κατεστραμμένων του Δικτυακού Μάρκετινγκ είναι γεμάτη από εταιρίες που ήσαν ομοίως αισιόδοξες αλλά όχι τόσο δεσμευμένες ή αρκετά ικανές για να τα καταφέρουν.
Το αρχείο  χειρισμού των δυσκολιών, καθώς και των επιτυχιών, είναι το μόνο έγκυρο μέσο για να αποφασίσει κάποιος αν μια επιχειρηματική ευκαιρία μπορεί να ζήσει μακροπρόθεσμα

Το  κτίσιμο μιας αυτοκρατορίας Δικτυακού Μάρκετινγκ –να γίνει σωστά με τη σωστή εταιρία- σας επιτρέπει να κτίσετε ένας καθαρό εισόδημα περιουσιακού στοιχείου για μια ζωή, ασχέτως της προσωπικής σας ανάμιξης.
Και αυτό το περιουσιακό στοιχείο αξίζει 10 με 20 φορές  πάνω από το ετήσιο εισόδημα που λαμβάνετε από αυτό. Θέλετε να γίνετε ένας εκατομμυριούχος; Αν ασχοληθείτε σοβαρά με τη σωστή εταιρία για ένα ή δύο χρόνια και  θα μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη Αυτοδημιούργητος Εκατομμυριούχος στο βιογραφικό σας και στις επαγγελματικές σας  .

Ένα Εισόδημα Περιουσιακού Στοιχείου του Δικτυακού Μάρκετινγκ των  $5,000 τον μήνα μπορεί να αξίζει περισσότερο από $1,000,000.

Επιπρόσθετα της αξίας του Εισοδήματος του Περιουσιακού σου στοιχείου -που θα χρειαστεί λίγα χρόνια για να καθιερωθεί , ειδικότερα στα υψηλότερα επίπεδα- το εισόδημα σου στην πορεία μπορεί να σου προσφέρει σημαντική αξία χτισίματος πλούτου. Ένα επιπλέον εισόδημα  $5,000 το μήνα σήμερα μπορεί να σε βάλει στο δρόμο για μια σημαντική ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ.
Φαντάσου μια ακίνητη περιουσία ή μαι σειρά  από αυτές που αξίζουν   $1,000,000. Ίσως να είναι ένα εμπορικό κτίριο ή τέσσερα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Η επένδυση σε ακίνητη περιουσία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κτίσεις περιουσία λόγω της μόχλευσης (πολλαπλασιασμού) που μπορείς να αποκτήσεις μέσω της χρηματοδότησης.Αν ένα ακίνητο αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων  με εκτίμηση ενός επιτοκίου 10% κάθε χρόνο -και εσύ μπορείς να το έχεις- τότε κερδίζεις ένα έξτρα $100,000 τον χρόνο συν 10% ανατοκισμό (πχ $110,000 το δεύτερο χρόνο; $120,000τον τρίτο,κλπ).)
Ρωτήστε μας πως μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς αυτό το εισόδημα-2105018493 και 6938979887
Ας πούμε λοιπόν ότι δεν μπορείς να καλύψεις κάθε αρνητική ρευστότητα  η οποία δημιουργείτε από συλλογή ενοικίων που είναι λιγότερη από το δάνειο που πρέπει να πληρώσεις. Ή ίσως δεν σου εγκρίνεται το δάνειο λόγω του εισοδήματος σου. Το μηνιαίο εισόδημα σου των  $5,000 από την επιχείρηση σου Δικτυακού Μάρκετινγκ σου επιτρέπει  να εκτελέσεις αυτά που ήθελες να έχεις πάνω στην ακίνητη περιουσία και να αρχίσεις να κερδίζεις ένα έξτρα εισόδημα   $100,000 το χρόνο!
Το Οικονομικό σου Μέλλον
Συγκρίνοντας την άξια περιουσιακών στοιχείων του εισοδήματος σου από το δικτυακό μάρκετινγκ και  την αυξανόμενη αξία περιουσιακών στοιχείων του πακέτου ακίνητης παρουσίας σου,μπορείς να γίνεις εδώ εκατομμυριούχος σε δύο με τέσσερα χρόνια. Για τους περισσότερους από εμάς, μια τέτοια περιουσία ήταν μόνο στα όνειρα μας ,μια τέτοια πολυτέλεια.  

Αν υπάρχεις ένας δρόμος διαθέσιμος για τον καθένα,από όποια καριέρα  και αν αυτός έρχεται και από οποιοδήποτε σύνολο περιστάσεων, ένας δρόμος για να κερδίσει την οικονομική του ελευθερία και ανεξαρτησία, αυτός ο δρόμος είναι το Δικτυακό Μάρκετινγκ
Ρωτήστε με πως μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς αυτό το εισόδημα-6938979887
© 2014 Μιχαήλ.Ι. Μαυροβουνιώτης. Απαγορεύεται η αντιγραφή, όλου ή μέρους αυτού του άρθρου ή η αναπαραγωγή του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή η χρησιμοποίηση τους για προωθητικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την άδεια του συγγραφέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: